Lagstöd för arbetsgivares rätt att begära utdrag ur belastningsregistret ska utökas

I en intervju med Sveriges Radios P1 Morgon meddelar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att antalet arbetsgivare som ska få rätt att begära utdrag ur belastningsregistret ska utökas. Hon meddelar dock också att det kan tillkomma en lag som förbjuder ”ett slentrianmässigt” nyttjande av denna möjlighet.

Ekot har genomfört en granskning av statistik från polisens rättsavdelning. Denna statistik pekar på att antalet arbetsgivare som kräver utdrag från belastningsregistret ökade under 2017. Under perioden januari-november 2017 lämnade polisen ut ca. 740.000 utdrag, enligt Ekot. Det är en ökning på 10.000 utdrag jämfört med motsvarande period 2016.   

Drygt hälften av utdragen utlämnades till skolor och barnomsorg men nästan 300.000 utdrag har utlämnats till privatpersoner. En stor del av dessa har utlämnats då arbetsgivare har krävt ett utdrag för att bevilja en anställning, trots att något laga stöd för detta inte existerar.

Samtidigt som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) öppnar för att genom lagstiftning införa ett förbud mot ”ett slentrianmässigt” nyttjande av arbetsgivarnas möjlighet att kräva arbetstagare på ett utdrag då de söker jobb, så anser hon också att denna kontrollmöjlighet ska kunna utökas till fler yrkeskategorier.

– För att gå fram med ett sådant lagförslag så behöver man också reglera att i fler områden än i dag så ska det vara tillåtet, för det är ju viktigt att arbetsgivaren kan få information som är relevant för jobbet, ur belastningsregistret, säger Ylva Johansson i intervjun i P1 Morgon.

Som det ser ut idag så har arbetsgivare inom vård och skola rätten att i vissa fall göra kontroller på arbetstagare då de söker anställning. De utdrag som lämnas ut är dock begränsade och omfattar inte all typ av brott.

Önskar ni rådgivning eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.