Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Sex månaders sammanboende inte tillräckligt för att få adoptera ung man – tingsrätt och hovrätt eniga

Hovrätten nekar ett gift par i Bohuslän att adoptera en ensamkommande afghansk ung man. Enligt hovrätten så kan paret orimligen ha fått en så stark och nära relation till ynglingen under det halvår han bott hos dem så att en adoption skulle kunna anses vara lämplig.

Det bohuslänska paret ansökte om att få adoptera en afghansk ung man vars ålder var fastställd till 20 år av Migrationsverket. Paret menar dock att Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av hans ålder. De är istället av uppfattningen att han är 17 år gammal.

Den unge mannen anlände till Sverige under 2015 och har sedan i april 2017 bott hemma hos det gifta paret.

Paret begärde vid Göteborgs tingsrätt att få adoptera den unge mannen. Tingsrätten gav dock paret avslag på deras begäran med anledning av att den unge mannen enbart bott hos paret under ett halvårs tid. Enligt tingsrätten så kunde paret och en unge mannen under loppet av sex månader omöjligen ha fått ”ett sådant personligt förhållande av väsentligen samma slag som finns mellan föräldrar och barn”, något som krävs för att en adoption av detta slag ska beviljas.

Att paret menar på att den unge mannen bara är 17 år gammal är heller inte i sammanhanget relevant, enligt tingsrätten. Detta då tingsrätten pekar på att paret inte skött den unge mannens uppfostran samt att 17 år är en för hög ålder för att paret ska kunna anses ha någon möjlighet att så göra framöver.

Det bohuslänska paret lät sig dock inte nedslås av tingsrätten bedömning. De valde att överklaga domen till Hovrätten för Västra Sverige. Även här stötte de dock på patrull.

Hovrätten anser följande:

”Enligt hovrätten saknas det anledning att ifrågasätta att makarna X och Y (den unge mannen) under den tid som de känt varandra har utvecklat en mycket nära relation. Relationen är dock fortfarande relativt ny och kan i nuläget inte anses vara av sådan karaktär som krävs för att tillstånd till adoption ska ges.”

Hovrätten menade även att det inte gick att påvisa att parets och den unge mannens ”personliga förhållanden medför särskild anledning” som skulle kunna leda till en beviljad adoption.

Paret fick alltså ett nej även i hovrätten.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.