Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Företagsledare som är öppen med sitt cannabisbruk varnas men får ha körkortet kvar

Transportstyrelsen ville återkalla en 33-årig företagsledares körkort med anledning av att mannen dömts för ringa narkotikabrott efter att han brukat cannabis, något han inte hymlar med att han gör då ”tillfälle ges”. Kammarrätten ansåg trots detta att enbart en varning var en fullgod åtgärd.

Företagsledaren fick sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen i augusti i fjol. Körkortet skulle förbli återkallat i sex månader med anledning av det ringa narkotikabrott som mannen dömts för då han blivit påkommen med att bruka cannabis.

Mannen ansåg att Transportstyrelsens beslut var för långtgående och överklagade det därför till Förvaltningsrätten i Göteborg. Han yrkade där på att beslutet om att återkalla hans körkort skulle hävas alternativt att han istället skulle tilldelas en varning.

I Förvaltningsrätten så betonade mannen att han i övrigt sköter sig och är en ”fysiskt aktiv person som lever under socialt välordnade former med sin sambo och deras gemensamma barn”. Han pekade vidare på att han har ”ett stort behov av körkort i sitt arbete” med anledning av hans roll som företagsledare.

Förvaltningsrätten höll med mannen om att det ringa narkotikabrottet i sig inte var tillräckligt för att motivera att hans körkort skulle återkallas. Förvaltningsrätten menade vidare att Transportstyrelsen inte kunnat påvisa att mannen varit påverkad då han kört bil och med anledning av dessa omständigheter så upphävdes återkallelsen av mannens körkort.

Transportstyrelsen lät sig inte nöjas med detta och valde därför att överklaga domen till Kammarrätten i Göteborg som hade en lite annan syn på saken även om de inte gick Transportstyrelsens önskningar till mötes.

Kammarrätten noterade att mannen inte hymlat med sitt cannabisbruk i kontakten med vare sig polisen eller Transportstyrelsen. I förhör med polisen så hade han sagt att han brukar cannabis ”i vart fall mer än en gång per månad” och till Transportstyrelsen så hade han varit öppen med att han inte har något emot att ”bruka cannabis när tillfälle ges”.

Med anledning av dessa uppgifter så drar Kammarrätten slutsatsen att mannens cannabisbruk inte enbart är något tillfälligt. Kammarrätten drar därför även slutsatsen att mannen på grund av detta måste bedömas som ”opålitlig i nykterhetshänseende”.

Kammarrätten menar däremot att det saknas anledning att återkalla mannens körkort då det inte kunnat påvisas att mannen kört bil under påverkan. Han får alltså behålla sitt körkort men tilldelas en varning.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.