Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Polisman med liberalt förhållningssätt till lagar och regler avskedas

Polisförbundet väckte talan om att ogiltigförklara avskedandet av en polisman vilket Arbetsdomstolen avslog. Polismannen ifråga var dömd för bland annat ofredande, hot mot tjänsteman samt rattonykterhet varför Arbetsdomstolen bedömde att det förelåg laga skäl för avskedandet. 

Den nu avskedade polismannen var flitig med sina lagöverträdelser. Han hotade sin chef, ett tilltag som medförde att han dömdes till skyddstillsyn och dagsböter. Under skyddstillsynens prövotid så passade han även på att köra rattonykter. Han ska vid detta tillfälle framfört sitt privata fordon på ett synnerligen trafikfarligt sätt och i samma veva passat på att avvika från en olycksplats. Polismannen var dessutom dömd för olovlig körning då han kört bil trots att hans körkort hade återkallats samt för att ha ofredat sina barns mor. Som grädde på moset så har han även försökt att komma över uppgifter i polisens register som han hade för avsikt att använda privat.

Polisförbundet ville göra gällande att polismannens agerande bottnade i psykisk ohälsa och ett alkoholberoende. Vidare så ansåg Polisförbundet att Polismyndigheten inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att rehabilitera polismannen varför Polisförbundet menade att skälen för att avskeda polismannen varit otillräckliga, något som staten inte höll med om. Arbetsdomstolen fann det inte behövligt att ens ta ställning till Polisförbundets påståenden för att kunna avgöra målet.

Arbetsdomstolen kunde slå fast att resultatet av polismannens flit var att han på 18 månader lyckats med att göra sig skyldig till grov olovlig körning, ofredande, hot mot tjänsteman samt till att ha försökt få ut sekretessbelagda uppgifter ur polisregistret som han hade för avsikt att använda för privata ändamål. Arbetsdomstolen kunde därför inte göra annat än att konstatera att polismannens agerande inte motsvarade de krav som en polis måste uppfylla i form av oklanderlighet och integritet och att polismannen därför tvunget måste skiljas från sin anställning. Att polismannens agerande skulle ha bottnat i psykiskt ohälsa och missbruksproblematik, omständigheter som han nu ska ha fått rätsida på, förändrar inte det faktum att han grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot sin arbetsgivare.

Utfallet i Arbetsdomstolen blev därför att Polisförbundets ogiltighetstalan avslogs då Arbetsdomstolen enkelt kunde konstatera att det förelåg gott om laga skäl för polismannens avskedande.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.