Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om bodelningsavtal och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med bodelningsavtal.

I ett bodelningsavtal så ska de tillgångar som utgör föremål för bodelning nedtecknas och det ska även tydligt framgå i ett bodelningsavtal hur dessa tillgångar ska fördelas. Rör det sig om en bodelning skilsmässa så är huvudregeln att alla tillgångar som ej är reglerade som enskild egendom i ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente skall ingå i ett bodelningsavtal. Rör det sig om en bodelning sambo så är det enbart bostad och bohag som skall ingå i ett bodelningsavtal och detta under förutsättning att de är införskaffade för gemensamt bruk och ej reglerade som enskild egendom i samboavtal, gåvobrev eller testamente.

Formkraven för ett bodelningsavtal är att det ska vara skriftligt samt att det ska skrivas under av båda makar/sambos. Bevittning är för ett bodelningsavtal inget formkrav men det kan vara en fördel ur bevishänseende om det skulle bli en tvist kring ett bodelningsavtal.