Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Köpekontrakt

Köpekontrakt

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om köpekontrakt och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med köpekontrakt.

Vid en fastighetsaffär så är man enligt lag tvungen att upprätta ett köpekontrakt. Detta köpekontrakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Formkraven för ett köpekontrakt är:

  • Köpekontraktet måste vara skriftligt
  • Köpekontraktet måste skrivas under av både säljare och köpare
  • Är säljaren gift eller sambo och fastigheten nyttjas som gemensam bostad så måste make/makas eller sambos samtycke till försäljning inhämtas
  • Det ska med önskvärd tydlighet framgå i köpekontraktet vilken fastighet som berörs
  • Köpekontraktet ska dateras
  • Köpeskillingen ska tydligt framgå i köpekontraktet

Ett köpekontrakt behöver inte bevittnas för att det ska vara giltigt i sig men när lagfart ska sökas så är det ett krav att säljarens underskrift bevittnas av två vittnen. Det går bra att använda vilka vittnen som helst så länge båda dessa är närvarande vid själva undertecknandet av köpekontraktet.