Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Dolda fel

Dolda fel

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om dolda fel och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med dolda fel.

Köparen äger rätten till ersättning om det går att påvisa att det förekommer dolda fel i bostaden. Dock är det inte alltid lätt att bedöma vad som är att betrakta som dolda fel. Utgångspunkten för att bedöma vad som är dolda fel eller ej är om en person med lekmannamässiga kunskaper rimligen borde kunnat upptäcka felet vid en noggrann undersökning av bostaden eller ej. Därutöver ska även husets ålder vägas in samt om den specifika hustypen har några kända fel.