Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Uppsägningstid

uppsägningstid

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om uppsägningstid och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med uppsägningstid vid en uppsägning.

Uppsägningstid kan variera beroende på anställningsform och om arbetstagaren säger upp sig själv eller blir uppsagd av arbetsgivaren. Exempelvis så är huvudregeln för en tidsbegränsad anställning att det inte finns någon uppsägningstid då den sista anställningsdagen redan är bestämd då anställningen påbörjas. Skulle arbetstagaren säga upp sig så gäller en uppsägningstid på 1 månad enligt LAS. I övrigt så går det bra att i ett anställningsavtal avtala om uppsägningstid och denna blir juridiskt hållbar under förutsättning att den inte ger arbetstagaren sämre villkor är LAS. Uppsägningstid kan också regleras i ett kollektivavtal.

Om en arbetstagare får en uppsägning av arbetsgivaren så är det dock i de allra flesta fallen uppsägningstid enligt LAS som blir aktuell. LAS säger följande:

Sammanlagd
anställningstid
Uppsägningstid från 
arbetsgivarens sida
Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år 5 månader
Minst 10 år och mer 6 månader