Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelning sambo

bodelning sambo

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om bodelning sambo och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med bodelning sambo.

En bodelning sambo görs i regel i samband med att ett samboskap upplöses. I motsats till om man varit gift så finns här en tidsfrist att hålla reda på. Huvudregeln vid en bodelning sambo är att någon av parterna måste påkalla en bodelning sambo senast ett år efter att förhållandet upphört.

I en bodelning sambo så är huvudregeln att endast bostad och bohag ingår och detta under förutsättning att de är införskaffade för gemensamt bruk. Undantaget här är om det finns ett samboavtal, gåvobrev eller testamente som reglerar bostad eller bohag som enskild egendom.

Formkraven för en bodelning sambo är att den ska vara skriftlig och undertecknad av båda parter. Bevittning behövs ej men kan vara bra ur bevishänseende. En bodelning sambo behöver ej registreras.