Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelning skilsmässa

bodelning skilsmässa

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om bodelning skilsmässa och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med bodelning skilsmässa.

En bodelning skilsmässa görs i regel samband med att ett äktenskap upplöses. Det finns dock ingen bortre gräns för hur lång tid efter ett upplöst äktenskap som en bodelning skilsmässa kan göras. I en bodelning skilsmässa så är huvudregeln att all egendom som inte är reglerad som enskild egendom i ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente ska ingå.

Formkraven för en bodelning skilsmässa är att den ska vara skriftlig och undertecknas av båda makarna. En bodelning skilsmässa behöver ej bevittnas men det kan vara bra ur bevishänseende. Det finns heller inga krav på registrering av en bodelning skilsmässa.