Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Vårdnadstvist

vårdnadstvist 2

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om vårdnadstvist och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med vårdnadstvist.

En tvist om barn kallas ofta för vårdnadstvist fast det ofta i realiteten handlar om var barnen ska bo och till hur stor del de ska bo hos respektive förälder. En vårdnadstvist har dock inte, som många tror, att göra med själva boendet. En vårdnadstvist handlar om vem som ska företräda barnet rent juridiskt, det vill säga vem som är bemyndigad att välja skola, skaffa pass åt barnet, fatta beslut gällande barnets folkbokföringsadress m.m.

I händelse av att föräldrarna ligger i djup konflikt och därmed inte klarar av att upprätthålla ett fungerande samarbete kring exempelvis skolval och ansökan om pass, så är det av praktiska skäl bäst om en av föräldrarna har ensam vårdnad och detta försöker man i regel få via en vårdnadstvist. Det är dock värt att komma ihåg att man som ensam vårdnadshavare, utöver själva beslutsfattandet, även har en skyldighet att aktivt verka för att barnet har en så nära och bra kontakt med den andra föräldern som möjligt.