Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Testamente

testamente

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om testamente och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med testamente.

Ett testamente är nästan alltid upprättat med syftet att den avlidne önskar frångå den vanliga arvsordningen. Ett testamente kan innebära att en efterlevandes arv blir mindre än vad det annars skulle ha blivit eller att en efterlevande får vänta på sitt arv till dess att den avlidnes partner också avlidit.

Det faktum att någon efterlevandes arv ofta blir mindre på grund av ett testamente kan ge den/de efterlevande en anledning att vilja ogiltigförklara testamente, i synnerhet i de fall då ett testamente inte överensstämmer med den bild den/de efterlevande hade av den avlidnes önskan.

Det finns tydliga formkrav för ett testamente som består av följande:

  • Ett testamente ska upprättas skriftligen
  • Två vittnen (dessa får ej beröras av testamentet och ska ej vara nära anhöriga) ska närvara när testatorn undertecknar ett testamente
  • Vittnena måste förstå att det är ett testamente
  • Vittnena ska underteckna ett testamene

Följs inte dessa formkrav och/eller om ett barns (bröstarvinges) laglott kränks (laglotten är 50% av arvslotten d.vs. 50% av det totala arvet) så kan det finnas utrymme för att ogiltigförklara testamente.