Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Ogiltigförklara testamente

ogiltigförklara testatente

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om att ogiltigförklara testamente och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med att ogiltigförklara testamente.

Det går att med framgång ogiltigförklara testamente då de formella reglerna för upprättandet inte följts eller då den avlidne inte kan anses ha varit vid sina sinnens fulla bruk vid tidpunkten för upprättandet av ett testamente. I det senare fallet kan det handla om att ogiltigförklara testamente mot bakgrund av att den avlidne varit under stark påverkan av sjukdom eller medicinering, att någon utnyttjat att den avlidne varit i en sårbar ställning eller att ett testamente upprättats under direkt hot.