Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Äktenskapsförord

äktenskapsförord

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om äktenskapsförord och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar där man kan reglera viss eller all egendom som enskild egendom och/eller tydliggöra hur vissa tillgångar ska fördelas i en bodelning skilsmässa. Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord både inför och under ett äktenskap.

Formkraven för ett äktenskapsförord är att det ska undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord behöver ej bevittnas men skulle det bli en tvist om innehållet i ett äktenskapsförord så kan en bevittning vara bra ur bevishänseende.