Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arvsrätt barn

arv barn 1

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om arvsrätt barn och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med arvsrätt barn.

Generellt sett så funkar arvsrätt barn som så att barn får vänta på sitt arv till dess att båda föräldrar gått bort under förutsättning att barnet är föräldrarnas gemensamma och att föräldrarna är gifta. En annan sida av arvsrätt barn är dock särkullsbarns rätt till sin laglott. En förälder kan med hjälp av ett testamente testamentera hälften av sin kvarlåtenskap som föräldern önskar. Andra hälften utgörs dock av laglotten och denna har barnen alltid rätt till oavsett under förutsättning att barnen är biologiska eller adopterade.

Exempel: Ett gift par där maken/makan har två barn. Ett är makens från ett tidigare förhållande och ett är deras gemensamma. Om maken avlider så är hans barn från det tidigare förhållandet att betrakta som särkullsbarn. Detta särkullsbarn har då rätt att utkräva sin laglott per omgående vid sin fars frånfälle. Det gemensamma barnet däremot får vänta på sin laglott till dess att även modern avlider.