Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Samboavtal

samboavtal 2

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om samboavtal och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med samboavtal.

Ett samboavtal är samboförhållandets motsvarighet till ett äktenskapsförord. I ett samboavtal så kan man antingen reglera bostad och bohag som enskild egendom eller tydliggöra hur dessa ska fördelas vid en bodelning sambo.

De enda formkrav som finns för ett samboavtal är att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Bevittning är ej ett formkrav men det kan vara bra ur bevishänseende.