Regeringen vill stävja mygel med RUT och ROT – lägger fram förslag om villkor på elektronisk betalning

Det myglas friskt med RUT och ROT-avdragen. För att stävja myglet så lägger regeringen fram ett förslag om att avdragen endast ska kunna användas om betalningen sker elektroniskt. 

– Om kontant betalning från kunden tillåts går det inte att kontrollera betalningen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

– Därför går vi fram med det här förslaget. Steg för steg gör vi det svårare att bedriva ekonomisk brottslighet och skattefusk.

Regeringens förslag, som Lagrådet gått igenom, går ut på att Skatteverket ska sköta utbetalningar direkt till de företag som genomfört arbeten som omfattas av RUT eller ROT-avdrag och detta först då kunden på elektronisk väg har betalat företaget för utfört arbete.

Syftet med detta system är att Skatteverket förhoppningsvis bättre ska kunna kontrollera att allt går korrekt till och därigenom kunna sätta käppar i hjulen för den ekonomiska brottslighet som använder sig av nämnda avdrag.

Detta system ska omfatta arbeten som betalas i enlighet med ”fakturamodellen” och beröra de företag som har godkänd F-skattesedel om arbetet utförs i Sverige. Utförs arbetet i annat land så ska företaget vara godkänt för intyg som motsvarar F-skattesedel i berört land.

Med elektronisk betalning menas alla former av betalningar som genomförts med hjälp av en mellanhand – en så kallad betaltjänstleverantör. Dessa betalningar ska innehålla information om belopp, tidpunkt, avsändare och mottagare.

Exempel på elektroniska betalningar är betalningar som genomförts med hjälp av BankID, Swish, inbetalnings- eller kontokort.

Den 1 januari 2019 är det tänkt att dessa förslag ska börja gälla.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.