Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Avslutande av provanställning

Arbetsgivaren                                                             Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed informeras du om att din provanställning avslutas.

Alt 1: Din provanställning avslutas och kommer därmed inte att övergå till en tillsvidareanställning.

Alt 2: Din provanställning avslutas i förtid.

Din sista anställningsdag är ”datum månad år”.

Om provanställningen avslutas i förtid och om den anställde är medlem i facket alternativt att det finns ett kollektivavtal knutet till arbetsplatsen så råder det förhandlingsskyldighet enligt MBL.

De anställde har enligt LAS rätt till 14 dagars skriftligt varsel innan dess att provanställningen upphör.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Detta besked har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE BESKED ÄR MOTTAGET

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift