Avtal om överlåtelse av fordringar

Överlåtande part:

“Bolagsnamn”

Org.nummer: XXXXXX-XXXX

Övertagande part:

“Bolagsnamn”

Org.nummer: XXXXXX-XXXX

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att ”Bolagsnamn Övertagande part” övertar nedan nämnda fordringar mot ”Bolagsnamn, org. nr” för en total ersättning om X kr exkl. moms från ”Bolagsnamn Överlåtande part”. ”Bolagsnamn Övertagande part” bekräftar även via detta avtal att de muntligen har blivit väl insatta i grunderna för fordringarna och avsäger sig all möjlighet att komma med senare invändningar om desamma.

Kommentar: Ovan redogörs för överenskommelsen mellan den överlåtande och den övertagande parten.

Fakturor/fordringar:

Fakturanr X

Kommentar: Ovan listas de fakturor/fodringar som den övertagande parten ska överta från den överlåtande parten.

Kvarstående belopp av den totala fordran som ”Bolagsnamn Överlåtande part” hade innan detta avtals ingående mot ”Bolagsnamn” utgörs av ovannämnda fakturor vars resterande belopp uppgick den ”datum månad år” till X kr exkl. moms. Till detta avtal bifogas kundreskontra över fakturorna som även signeras av båda parter. Betalning ska ske vid anfordran eller enligt senare överenskommen avbetalningsplan mellan parterna i detta avtal.

Kommentar: Ovan redogörs för omfattningen av de fordringar som överlåts i och med detta avtal samt utvecklas överenskommelsen mellan den överlåtande och den övertagande parten.

Ort/datum

Firmatecknare:

“Bolagsnamn överlåtande part”

Ort/datum

Firmatecknare:

“Bolagsnamn övertagande part”

%d bloggare gillar detta: