Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Samboavtal

Vi, ”Förnamn Efternamn”, ”Pers nr”, och ”Förnamn Efternamn”, ”Pers nr” bestämmer härmed genom detta samboavtal att vid en upplösning av samboförhållandet på annat sätt än genom giftermål, skall parternas egendom inte fördelas i enlighet med sambolagen utan fördelas enligt följande:

Kommentar: Enligt sambolagen så ingår endast bostad och bohag i en bodelning efter ett samboskap och detta under förutsättning att bostaden och bohaget har införskaffats för gemensamt bruk d.v.s. för att användas gemensamt under förhållandet.

Syftet med att upprätta ett samboavtal är att frångå detta och därigenom se till att bostad och allt eller visst bohag tillhör den sambo som har betalat för bostaden eller bohaget. Nedan ska ni därför lista saker som ni önskar fördela på annat sätt än enligt sambolagens regler. Det kan exempelvis se ut såhär:

  • De fastigheter eller lägenheter som införskaffas för gemensamt bruk ska inte ingå i en bodelning mellan parterna utan vara respektive parts egendom. Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler.
  • Det bohag som införskaffas för gemensamt bruk ska inte ingå i en bodelning mellan parterna utan vara respektive parts egendom. Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler.

Kommentar: ”Avkastning och substitut av denna egendom ska inte fördelas enligt sambolagens regler” innebär att om denna egendom ökar i värde så ska inte heller denna värdeökning fördelas enligt sambolagens regler. Om egendomen säljs så ska inte heller pengarna för försäljningen fördelas enligt sambolagens regler. Om dessa pengar återinvesteras i ny egendom så ska inte heller denna nya egendom fördelas enligt sambolagens regler.

Alla eventuella framtida tvister med anledning av samboskapet ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet i detta avtal.

Ort år-månad-datum

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Ort och datum som ovan                                            Ort och datum som ovan

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Adress                                                                             Adress

Postadress                                                                    Postadress

Kommentar: Bevittning är inget formkrav för ett samboavtal och är därför inte nödvändigt för att samboavtalet ska vara giltigt. Det kan dock vara bra med bevittning om tvist skulle uppstå kring samboavtalet. Detta då det finns två vittnen som kan intyga att båda sambos egenhändigt skrivit under och därmed i samförstånd ingått ett bindande avtal.