Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR

Jag samtycker till att ”Företagsnamn” ”Org. nummer” har rätt att använda mina personuppgifter nedan, från aktuellt tillfälle, i såväl redaktionella som i marknadsföringssammanhang, både i tryckt och i digital form.

Användningen är exempelvis på hemsidor, i sociala medier, i annonser, i nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material samt som pressbilder. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

•Mitt namn,

•Mitt foto (bild där jag finns med),

•Film (rörlig bild där jag finns med),

•Kontaktuppgifter till mig.

Samtycket gäller perioden från undertecknande och 3, 5 eller 15 år framåt. (

ringa in alternativ)

”Företagsnamn” är inte skyldig att meddela mig när denna medverkan eller publicering kommer att ske. Dock längst till inringat antal år ovan.

”Företagsnamn” är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. ”Företagsnamn” kommer att spara personuppgifterna nedan. Du kan när som helst kontakta ”Företagsnamn” för att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Jag har läst och förstått ovanstående och lämnar mitt samtycke till

behandling av personuppgifterna:

________________________________________________________________

Signatur

________________________________________________________________

Namnförtydligande

Ort och datum

____________________________________________

Adress och telefonnummer/e-postadress