Varning

Arbetsgivaren                                                               Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                   Personnr XXXXXX-XXXX

Du har åsidosatt dina skyldigheter gentemot ”Arbetsgivaren” genom att:

”Redogör för den anställdes misskötsamhet”

”Arbetsgivaren” ser allvarligt på det inträffade. Vi vill därför genom denna varning påminna dig om de skyldigheter du har med anledning av din anställning och gentemot ”arbetsgivaren”.  

”Arbetsgivaren” vill också uppmärksamma dig på att upprepad misskötsamhet från din sida kan leda till en uppsägning i enlighet med lagen om anställningsskydd. 

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna varning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE VARNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

KONTAKTA OSS

Kostnadsfri juridisk rådgivning
Telefon: 0771-955 955
E-post: info@juridiskradgivning.nu

SPRID ORDET

Gillar du det vi gör? Sprid ordet vidare genom att klicka på ikonerna nedan.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email
Copyright © 2022 Kostnadsfri Juridisk Rådgivning | Hemsida av Webbme webbyrå