Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Skuldebrev

Låntagare

”Förnamn Efternamn”

Personnummer: XXXXXXXX-XXXX

”Adress”

”Postadress”

Långivare

”Förnamn Efternamn”

Personnummer: XXXXXXXX-XXXX

”Adress”

”Postadress”

§1 Lånebelopp

Långivaren lånar ut X kronor till låntagaren i enlighet med de villkor som anges i detta skuldebrev.

§2 Ränta

Lånet löper med en årsränta på X% över hos Riksbanken aktuell referensränta. Låntagaren ska betala räntan i efterskott och i anknytning till amortering.

§3 Amortering

Låntagaren ska amortera X kronor på lånet varje månad med start ”datum månad år” till dess att hela skulden är återbetald.  

§4 Betalningsvillkor

Låntagaren ska varje månad överföra amortering enligt §3 samt ränta enligt §2 som avser föregående månads kvarvarande skuld. Låntagaren ska överföra pengarna till det bankkonto som långivaren har uppgivit.

§5 Dröjsmålsränta

Betalas inte amortering och ränta i avtalad tid så tillkommer 12% i dröjsmålsränta på det belopp som ej till fullo betalats.

§6 Förtida inlösen

Låntagaren har rätt att helt eller delvis betala lånet i förtid.

§7 Övrigt

Det här skuldebrevet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit varsitt.

Underskrift

Ort och datum                                                               Förnamn Efternamn

                                                                                      Låntagare

Ort och datum                                                               Förnamn Efternamn

                                                                                      Långivare