Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Guide

Om du har en fordran som du inte fått betalt för så är ett kravbrev ett bra första steg att vidta. Förslagsvis skickas kravbrevet till gäldenären via rekommenderat brev. Ett kravbrev bör innehålla följande:

  1. En grund för fordran. Har fordran uppstått med anledning av ett avtal, lag eller annat.
  2. Den exakta summan man kräver + eventuell ränta enligt räntelagen (8%).
  3. Ett datum då fordran som senast ska vara betald eller då man önskar återkoppling från gäldenären. Vi skulle föreslå att gäldenären ges 7-14 dagar.
  4. En förklaring av att ansökan om betalningsföreläggande kommer skickas till kronofogden om betalning ej skett efter angiven tid.
  5. Är grunden för kravet ett avtal och/eller en obetald faktura så kan dessa även med fördel bifogas
  6. Kontaktuppgifter.
  7. Underskrift.

Kravbrev

”Ort/datum/månad/år”                                              ”Adress gäldenären”

Ang. fordran

Kontaktar Er med anledning av fordran som uppstått.. (Redogör för grunden till fordran)

Er totala skuld till ”namn” uppgår till.. (exakt summa som krävs + eventuell ränta enligt räntelagen)

Ber att Ni återkommer med Er inställning/Ber att Ni betalar fordran senast den datum/månad-år.

”Namn” har för avsikt att driva ärendet vidare till tingsrätt men vill först höra sig för om betalningsvilja finns.

Avtalet samt fakturanummer X bifogas för Er kännedom.. (om dessa finns)

Ni når mig på telefon: X alternativt på e-post: X.

Med vänlig hälsning,

”Namn”