Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Få hjälp med skriftlig rådgivning

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Välj först inom vilket område du vill ha skriftlig rådgivning:
Intresserad av en skriftlig bedömning av ditt specifika ärende?
Du får veta:
Om det föreligger dolda fel i bostaden.
Vilka argument/taktik du kan använda dig av för att lösa situation på ett så bra sätt som möjligt.
Vilka rättsregler som är aktuella i ditt ärende
En genomgång av dina handlingar i ärendet
Intresserad av en skriftlig bedömning av ditt specifika ärende?
Du får veta:
Om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.
Vilka argument/taktik du kan använda för att förhandla dig fram till ett bra avgångsvederlag
Vilka rättsregler som är aktuella i ditt ärende
En genomgång av dina handlingar i ärendet
Intresserad av en skriftlig bedömning av ditt specifika ärende?
Du får veta:
Vilka möjligheter du har att få ensam/gemensam vårdnad.
Vilka argument/taktik du kan använda dig av för att få ensam/gemensam vårdnad.
Vilka rättsregler som är aktuella i ditt ärende.
En genomgång av dina handlingar i ärendet.
Intresserad av en skriftlig bedömning av ditt specifika ärende?
Få en skriftlig bedömning på ditt ärende.
Beskriv ditt ärende nedan.
1. Bifoga köpehandlingar
2. Bifoga eventuell korrespondens som du har haft med din motpart om situationen som uppstått
3. Bifoga eventuellt besiktningsprototokoll
4. Bifoga eventuell offert för åtgärdande av felet/felen
5. Beskriv ärende kort med egna ord
1. Finns anställningsavtal? (bifoga eller svara på fråga 2-4)
2. När anställdes du?
3. Vilken titel och arbetsuppgifter har du?
4. Är anställningen en provanställning, en visstidsanställning eller en tillsvidareanställning?
5. Hur många anställda har din arbetsgivare? (räkna ej med familjemedlemmar eller VD)
6. Hur många anställda med liknande kompetens har anställts efter dig?
7. Påstår arbetsgivaren att du har misskött dig på något sätt och har du i så fall fått någon skriftlig varning?
1. Hur gamal/gamla är barnet/barnen?
2. Har du ensam eller gemensam vårdnad idag?
3. Har ni tidigare varit i tingsrätt, ange i så fall i vilken tingsrätt och målnummer.
4. Hur mycket har barnet/barnen bott hos respektive förälder sedan barnets/barnens födsel?
5. Beskriv om ni har samarbetsproblem och hur dessa påverkar barnet/barnen.
6. Är den andra föräldern olämplig som vårdnadshavare på något sätt? Beskriv i så fall detta.
7. Hur vill du att vårdnaden om umgänget ska se ut i framtiden?