Information kring regler för andrahandsuthyrning ska tillgängliggöras

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att undersöka och arbeta fram förslag på hur informationen kring reglerna för andrahandsuthyrning av bostäder ska kunna tillgängliggöras. Som det ser ut i dagsläget är denna information, enligt regeringen, för svåråtkomlig och otydlig.   

– Det är viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få tillgång till information kring vad som gäller, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Bakgrunden är att en ny rapport från Statskontoret fastställt att både de som hyr ut samt de som hyr måste sätta sig in i samt ta hänsyn till ansenliga regelverk. En statlig utredning har därutöver kunnat fastslå vilka faktorer som riskerar att bidra till en orimlig hyressättning vid andrahandsuthyrning av bostäder.

Med anledning av detta så har Boverket fått i uppdrag av Regeringen att utarbeta förslag kring hur informationen ska kunna tillgängliggöras. Syftet med detta är att det ska bli tydligare och mer lättförståeligt vilka regler som gäller vid andrahandsuthyrning, både för dem som hyr ut och för dem som hyr.

Boverkets uppdrag omfattar även att undersöka möjligheterna till att kunna tillhandahålla en jämförelsetjänst för diverse, på marknaden förekommande, förmedlingstjänster.

Boverket ska presentera sina slutsatser för Regeringskansliet den 9 januari respektive den 1 april 2019.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.