Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Regeringen vill komma åt svarthandel på bostadsmarknaden – lägger fram nytt lagförslag

Regeringen har arbetat fram ett nytt lagförslag som ska angripa den svarta handeln med hyreskontrakt samt de överhyror som inte alltför sällan drabbar de hyresgäster som hyr i andra hand. 

I dagsläget är det enbart kriminaliserat att sälja hyreskontrakt. Regeringens lagförslag, som i skrivande stund ses över av lagrådet, innehåller förslag om att även kriminalisera köp av hyreskontrakt. Lagförslaget innehåller därutöver bland annat ett förslag om att överhyror vid andrahandsuthyrning ska kunna leda till ett förlorat hyreskontrakt.

Lagförslaget innehåller nedanstående:

  • skärpningar av straffen vad gäller både försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot ekonomisk ersättning. Skärpningarna ska medföra straff på fängelse i högst 2 år för brott av normalgraden samt fängelse i som lägst 6 månader och som högst 4 år för grova fall
  • kriminalisering av köp av hyreskontrakt. Straffen för detta föreslås vara böter eller fängelse i högst 2 år för brott av normalgraden samt 6 månaders till 4 års fängelse för grova fall. För fall av ringa grad ska dock straff utebli.
  • begränsningar i bytesrätten för att komma åt försäljning av hyreskontrakt. Hyresgästen måste exempelvis innehaft hyreskontraktet som lägst ett år inför ett byte
  • hyresgäster som köpt sina hyreskontrakt ska omedelbart kunna förlora lägenheten
  • risk för förlorat hyreskontrakt för förstahandskontraktsinnehavare som hyr ut i andra hand och begär mer i hyra än vad som behövs för att täcka sin egen hyra samt tillägg för möblering
  • kriminalisering av andrahandsuthyrning till oskälig hyra samt utan tillstånd av hyresvärden
  • förslag om att utrymmen som görs om till bostäder, i högre grad än idag, ska kunna få det som kallas för presumtionshyra vilket innebär en hyra som anses vara skälig under en 15-års period och som framförhandlats kollektivt

I maj 2019 föreslår Regeringen att denna nya lag ska kunna träda i kraft.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.