Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Utredning tillsatt av Regeringen – ska se över straffskalorna för brott riktade mot djur

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över straffskalorna för brott mot djurskyddslagen. Framförallt, men inte enbart, så ska straffen för djurplågeri ses över.

För att effektivisera upprätthållandet av djurskyddet så ska utredaren även se över möjligheterna till, och det lämpliga i, att sanktionsavgifter eller vite utdöms istället för straff i de fall där lagbrotten är av en mindre allvarlig karaktär.

Utredaren ska därutöver se över möjligheterna till att djurförbud ska kunna utdömas i de fall där det förekommer en dom eller strafföreläggande om företagsbot.

I uppdraget ingår också att överväga om en dom eller ett strafföreläggande om företagsbot bör kunna leda till ett djurförbud.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kommenterar:

–  Vi måste se till att den som gör ett djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser på brottet.

– De här reglerna kan behöva skärpas, därför tillsätter vi nu den här utredningen.

Som senast den 31 januari 2020 ska utredningen vara klar.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.