Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Svea Hovrätt ogiltigförklarar uppsägning av hyresrätt – viktigt att skicka till rätt adress

Kvinnan blev uppsagd från sin hyresrätt i centrala Stockholm då hon var folkbokförd på annan adress. Uppsägningen skickades dock till den adress där hon nu är folkbokförd och inte till kvinnans hyresrätt. Med anledning av detta så ogiltigförklarades uppsägningen av hovrätten.  

Den 51-åriga kvinnan och hennes make skaffade sig ett hus i Tullinge år 1994. Vid tidpunkten så hyrde kvinnan även en lägenhet i centrala Stockholm.

År 2013, alltså 19 år senare, så uppmärksammade kvinnans hyresvärd att hon ej längre var folkbokförd i hyresrätten. Hyresvärden tog då kontakt med kvinnan via e-post för att påtala detta och fick till svar att kvinnan bott på två adresser ända sedan år 1995.

Hyresvärdens inställning till det hela var inte särskilt positiv och värden bestämde sig därför för att säga upp kvinnan från hyresrätten. En uppsägning via ett rekommenderat brev skickades därför ut. Uppsägningen skickades dock till kvinnans folkbokföringsadress i Tullinge och inte, som sig bör, till hyresrätten i centrala Stockholm.

Kvinnan var emellertid aldrig iväg för att kvittera ut det rekommenderade brevet. Som anledning till detta angav kvinnan att hon vid tidpunkten var bortrest och när hon väl kommit hem så hade brevet skickats tillbaka till hyresvärden. Med anledning av att brevet inte kvitterades ut så tog hyresvärden ärendet vidare till Hyresnämnden i Stockholm med syftet att få till ett så kallat ”upphörsyrkande”.

Hyresnämnden menade dock att det faktum att kvinnan angivit att hon bott på två adresser inte var att likställa med att hon ändrat den adress som hyresvärden brevledes kunde kontakta henne på. Hyresvärden fick därför avslag på sitt ”upphörsyrkande” då Hyresnämnden menade att det rekommenderade brevet hade skickats till fel adress och att den tänkta uppsägningen därmed inte var formellt riktig.

Hyresvärden lät sig inte nöjas med detta och överklagade därför Hyresnämndens beslut till Svea Hovrätt. Enligt Svea Hovrätts mening så är det dock en förutsättning att en uppsägning skickad via rekommenderat brev ska skickas till en hyresgästs vanliga adress för att denna uppsägning ska kunna anses ha ägt rum samma dag som den lämnats för postbefordran. Utgångspunkten är dock att denna ”vanliga adress” ska vara hyresrättens adress givet att hyresgästen inte har angivit någon annan adress.

Svea Hovrätt gick därför på Hyresnämndens linje. De menade att det faktum att kvinnan via e-post hade meddelat hyresvärden om att hon hade ändrat sin folkbokföringsadress samt att hon hade bott på två adresser inte var detsamma som att hon hade meddelat hyresvärden om att använda en annan adress än hyresrättens för brevledes kontakt. Svea Hovrätt slog alltså fast att kvinnans ”vanliga” adress var densamma som hyresrättens.

Med anledning av ovan så gav Svea Hovrätt hyresvärden avslag på sitt ”upphörsyrkande” och konstaterade att uppsägningen var att betrakta som ogiltig.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.