Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Mall – Framtidsfullmakt

Idag delar vi med oss av en mall för en Framtidsfullmakt. Denna och alla andra mallar finns tillgängliga för nedladdning samt går att se i sin helhet här.

Om ni har frågor om mallarna eller är i behov av juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp så är ni alltid välkomna att kontakta oss på 0771-955 955.

Vad är en Framtidsfullmakt och vad har man den till?

En Framtidsfullmakt är en fullmakt som upprättas med syftet att den som upprättar fullmakten (fullmaktsgivaren) ska kunna få hjälp av fullmaktstagaren med att sköta om sina angelägenheter i händelse av fysisk- eller psykisk sjukdom eller liknande.

Syftet med en Framtidsfullmakt är att den ska utgöra ett alternativ till att en god man eller förvaltare utses. Tanken med detta är att tillvarata fullmaktsgivarens integritet samt att utöka fullmaktsgivarens inflytande över de frågor som rör dennes ekonomi och person.