Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Rapport från Medlingsinstitutet konstaterar ett minskat lönegap mellan könen

En rapport framtagen av Medlingsinstitutet på uppdrag av regeringen visar på en minskning av det sammanlagda lönegapet mellan kvinnor och män. Orsakerna till denna minskning står att finna i de löneökningar som bland annat lärare, sjuk- och undersköterskor samt vissa andra kvinnodominerade yrken fått under senare år. 

Två av de omständigheter som ligger till grund för minskningen av lönegapet, och som Medlingsinstitutet pekar på i sin rapport, är särskilda lönesatsningar på vissa yrken samt att det råder brist på personal till vissa yrken. Mellan åren 2014 till 2017 så har dessa omständigheter bidragit till att vissa yrken har fått en högre höjning av genomsnittslönen än andra.

Med anledning av att det ofta råder en kvinnodominans inom de yrkeskategorier som har flest anställda och med anledning av att många av just dessa yrken berörts av både de särskilda lönesatsningarna och personalbristen så har detta sammantaget bidragit till att lönegapet mellan könen har minskat.

I rapporten framkommer dock även att såväl manligt som kvinnligt dominerade yrken återfinns bland de yrken som fått högre höjningar av genomsnittslönen än andra.

Medlingsinstitutet kommer även i sin rapport fram till att kvinnodominans ofta råder även inom de yrkeskategorier som har de lägsta genomsnittslönerna på arbetsmarknaden. Vidare konstateras att det faktum att kvinnor och män ofta återfinns i och respektive dominerar vissa yrkeskategorier är en stor bidragande orsak till det lönegap som alltjämt råder mellan könen.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.