Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Frånvaro från jobbet utan arbetsgivarens tillstånd inte detsamma som att säga upp sig själv

Mannen beviljades inte semester från önskad vecka och valde därför att inte dyka upp på jobbet. Istället för att avskeda mannen, vilket hans agerande hade gett arbetsgivaren rätt till, så såg arbetsgivaren det hela som att mannen sagt upp sig själv. Såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen ansåg att detta var felaktigt från arbetsgivarens sida varför arbetsgivaren dömdes till att betala allmänt skadestånd till mannen.

Det hela utspelade sig på Matexpressen i Kalmar. Mannen och arbetsgivaren hade inför sommaren 2015 överenskommit att mannen inte skulle ha semester den sommaren. Arbetsgivaren frångick dock denna överenskommelse då de tidigt i juli 2015 framförde önskemål om att mannen skulle ta ut semester med start vecka 30. Mannen motsatte sig detta och ville istället ta ut semester med start vecka 29.

Mannen valde sedan helt sonika att inte dyka upp på jobbet från och med vecka 29. Arbetsgivaren tolkade mannens agerande som att han sagt upp sig själv vilket arbetsgivaren även bekräftade via ett brev. Mannens syn på hur anställningen hade avslutats var dock att arbetsgivaren hade avskedat honom vilket föranledde att mannen stämde arbetsgivaren för just detta.

Väl i tingsrätten så konstaterade denna att mannen, utan arbetsgivarens tillstånd, varit frånvarande från arbetsplatsen men att detta inte var detsamma som att mannen sagt upp sig själv. Tingsrätten menade att mannens agerande skulle kunna ha betraktats som att han sagt upp sig själv givet att frånvaron skulle ha varat under en längre sammanhängande tid vilket dock inte var fallet.

Enligt tingsrättens syn på saken så var det arbetsgivaren som, från sin sida, hade avslutat mannens anställning. Tingsrätten konstaterade att arbetsgivaren inte haft rätt att göra så då den initiala överenskommelsen mellan mannen och arbetsgivaren avseende semestern hade ändrats med kort varsel. Arbetsgivaren hade därutöver underlåtit att följa bestämmelsen i semesterlagen som säger att en arbetsgivare ska lämna besked om semester som kortast två månader innan semestern ska påbörjas.

Utfallet i tingsrätten blev därför att mannen gavs rätt till såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd. Arbetsgivaren fann sig inte i detta och valde därför att överklaga tingsrättens dom till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen höll med tingsrätten om att det faktum att mannen varit frånvarande utan tillstånd från arbetsgivaren inte var detsamma som att mannen sagt upp sig själv. Arbetsdomstolen menade dock att arbetsgivaren hade haft rätten på sin sida vad gäller att avskeda mannen. Detta då mannen, trots att han fått en skriftlig varning från arbetsgivaren, inte hade inställt sig på arbetsplatsen och då arbetsgivaren haft fog för att tro att han skulle förbli frånvarande under flera veckor. Arbetsdomstolen gav däremot mannen rätt till allmänt skadestånd på 10 000 kronor eftersom arbetsgivarens antagande om att mannen själv sagt upp sig var felaktigt.

Önskar ni rådgivning kring arbetsrätt och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.