Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Mall – Bodelningsavtal sambo

Idag delar vi med oss av en mall för bodelningsavtal vid samboskap. Denna och alla andra mallar finns tillgängliga för nedladdning samt går att se i sin helhet här.

Om ni har frågor om mallarna eller är i behov av juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp så är ni alltid välkomna att kontakta oss på 0771-955 955.

Vad är ett bodelningsavtal vid samboskap och vad har man det till?

Ett bodelningsavtal vid samboskap består av en förteckning av sambornas tillgångar och skulder samt en redogörelse för hur dessa ska fördelas. Vid en bodelning vid samboskap så är huvudregeln att enbart bostad och bohag ingår i bodelningen och detta under förutsättning att dessa är införskaffade för gemensamt bruk. Detta innebär att om någon sambo ägde bostaden innan förhållandet eller ägde bohag innan förhållandet så ingår dessa inte i bodelningen. Då bodelningsavtalet är ett avtal samborna emellan så står det dock samborna fritt att frångå huvudregeln och komma överens om annat.

Värt att tänka på då det handlar om en bodelning vid samboskap är att den måste göras inom 1 år efter det att förhållandet upphört.

Formkraven för ett bodelningsavtal är att det ska vara skriftligt samt att det ska skrivas under av båda samborna. Bevittning är för ett bodelningsavtal inget formkrav men det kan vara en fördel ur bevishänseende om det skulle bli en tvist kring ett bodelningsavtal.