Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Mall – Bodelningsavtal skilsmässa

Idag delar vi med oss av en mall för bodelningsavtal vid skilsmässa. Denna och alla andra mallar finns tillgängliga för nedladdning samt går att se i sin helhet här.

Om ni har frågor om mallarna eller är i behov av juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp så är ni alltid välkomna att kontakta oss på 0771-955 955.

Vad är ett bodelningsavtal vid skilsmässa och vad har man det till?

Ett bodelningsavtal vid skilsmässa består av en förteckning av makarnas tillgångar och skulder samt en redogörelse för hur dessa ska fördelas. Vid en bodelning vid skilsmässa så är huvudregeln att alla tillgångar som ej är reglerade som enskild egendom i ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente skall ingå i ett bodelningsavtal. Då bodelningsavtalet är ett avtal makarna emellan så står det dock makarna fritt att frångå huvudregeln och komma överens om annat. Mallen vi delar med oss av är dock utformad enligt praxis.

Formkraven för ett bodelningsavtal är att det ska vara skriftligt samt att det ska skrivas under av båda makarna. Bevittning är för ett bodelningsavtal inget formkrav men det kan vara en fördel ur bevishänseende om det skulle bli en tvist kring ett bodelningsavtal.