Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten sänker straffet för 50-årig man som berusad kört ner skördetröska i diket

Den 50-årige mannen hamnade i diket då han berusad körde en skördetröska. Händelsen utmynnade i att åtal gällande grovt rattfylleri väcktes mot mannen i Sundsvalls tingsrätt. 

Den 50-årige mannen medger själva körningen av skördetröskan samt det faktum att den slutade i ett dike. Mannen nekar dock till att han vid tillfället var berusad och menar att berusningen uppstått först senare. Enligt mannen ska berusningen ha uppstått då han efter dikeskörningen, i upprört tillstånd, tagit sig hem till tryggheten hos sin familj och i samband med detta berusat sig.

Orsaken till dikeskörningen var, enligt mannen, i själva verket en punktering på höger framdäck som gjorde så att han tappade kontrollen över skördetröskan. Punkteringen ska ha uppstått i samband med att han fick möte med en bil.

Det förekom dock för mannen besvärande omständigheter som talade emot hans förklaring.

En kvinna som bevittnade själva olyckan uppgav att mannen efter dikeskörningen gående avvikit från platsen och att han rört sig med vad hon beskriver som ”serpentinformade” rörelser. Därutöver så uppmättes mannens promillehalt till 2,07 cirka en timme efter själva dikeskörningen.

Tingsrätten fann det orimligt att mannen skulle kunna ha druckit såpass mycket alkohol under timmen som passerade mellan själva olyckan och då den höga promillehalten uppmättes. Tingsrätten dömde därför mannen till fängelse i en månad för grovt rattfylleri – en dom som mannen överklagade till Svea hovrätt.

Enligt Svea hovrätts mening så var det inte rimligt att helt förkasta mannens förklaring angående den höga promillehalten. Svea hovrätt menade att åtminstone en del av dessa 2,07 promille skulle kunna förklaras med att mannen berusat sig efter det att han kört i diket. Dock så menade hovrätten att det var att betrakta som orimligt att hela promillehalten uppstått efter dikeskörningen och att mannen, då han körde skördetröskan, har haft en promillehalt som överstigit de 0,2 promille som utgör gränsen för rattfylleri.

Svea hovrätt ändrade därför tingsrättens dom från grovt rattfylleri till rattfylleri av normalgraden. Påföljden ändrades följaktligen också från en månads fängelse till 4200 kronor i dagsböter.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.