Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Inbrottstjuv tilläts hämta ut sitt beslagtagna byte hos polisen

Kvinnan drabbades tidigare i år av ett bostadsinbrott. Inbrottstjuven greps av Polis och bytet som bestod av smycken togs i beslag. Då kvinnan skulle hämta ut sina stulna smycken från Polisen så får hon beskedet att smyckena redan hämtats ut av inbrottstjuven.

Inbrottet i kvinnans hem ägde rum i januari i år. Inbrottstjuven greps på plats av polis som tog bytet bestående av smycken i beslag. Åklagaren fattade sedan beslut om en hävning av beslaget samt därmed att det stod kvinnan fritt att hämta ut sina smycken från polisen. Polisen lämnade dagen efter hävningsbeslutet ut kvinnans smycken men inte till kvinnan utan till inbrottstjuven.

Polisens misstag upptäcktes då inbrottstjuven hade dömts för inbrottet. Kvinnan hade då kontaktat polisen och velat hämta ut sina smycken och då fått beskedet att polisen lämnat över smyckena till den nu dömda inbrottstjuven.

Polisens gruppchef menade att misstaget berodde på den ”mänskliga faktorn” samt att hon hade för avsikt att göra det som stod i hennes makt för att ta reda på var smyckena tagit vägen.

Kvinnans stulna smycken återfanns snart och de visade sig finnas på anstalten där inbrottstjuven hade placerats och kvinnan kunde därmed återfå dem.

Kvinnan var dock vid det här laget ganska missnöjd med polisens hantering av hennes smycken varför hon upprättade en JO-anmälan.

Enligt JO så har det framgått att den bestulna kvinnan har gjort anspråk på sina smycken och JO menar därför att detta rimligen skulle ha noterats hos polisen. Polisen kritiseras av JO för deras hantering av stöldgodset och misstaget berodde enligt JO på ”enskilda misstag av tjänstemän vid Polismyndigheten”. JO understryker även vikten av noggrannhet i samband med hantering och förvaring av beslag.

Polismyndigheten får dock även beröm av JO för deras skyndsamma hantering av ärendet med anledning av att Polismyndigheten då de gjorts medvetna om misstaget var snabba med att rätta till det.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.