Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arbetstagare felaktigt avskedad – uppsägning däremot motiverad

En anställd på ett HVB-hem avskedade felaktigt. Kvinnan misskötte dock sitt arbete tillräckligt för att det skulle finnas grund för uppsägning.

Den anställda följde inte de instruktioner hon fick av sin arbetsledare. Beteendet var omfattande nog för att motivera en uppsägning, dock ej ett avskedande.

Då ärendet hamnade i Arbetsdomstolen så kunde denna konstatera att den anställde återkommande hade vägrat att utföra en del av de arbetsuppgifter som hon tilldelats. Följderna av kvinnans vägran blev konflikter, upprörda känslor och gråt på arbetsplatsen. Barnen på HVB-hemmet hade också blivit oroliga.

Utöver det ovan nämnda så hade kvinnan även behandlat barnen olika beroende på barnens etnicitet.

Kvinnan ska dock ha skött sina arbetsuppgifter bra i övrigt varför Arbetsdomstolen inte bedömde att hon grovt åsidosatt sina åligganden. Saklig grund för uppsägning fanns dock med anledning av kvinnans sätt att behandla barnen i kombination med hennes vägran att följa instruktioner från en av arbetsledarna.

Istället för en uppsägning så valde dock arbetsgivaren att avskeda kvinnan. Då Arbetsdomstolen bedömde detta som felaktigt så fick kvinnan rätt till skadestånd på 70 000 kronor från arbetsgivaren.

Önskar ni rådgivning kring arbetsrätt och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.