Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Antalet anställda inom Polisen som skildes från sina anställningar ökade under 2018

Avskedanden och uppsägningar har ökat inom Polisen enligt statistik från Polisen. Under 2018 så skildes tio personer från sina anställningar efter att personalansvarsnämnden (PAN) prövat deras ärenden, vilket är fler än under 2017.

Vice ordföranden i PAN Lotta Gustavson säger i en kommentar att:

– Antalet uppsägningar har ökat. En förklaring kan vara att myndigheten har blivit bättre på att hantera sådana ärenden men det får framtiden utvisa.

Fler polisanställda skildes under 2018 från sina anställningar efter prövningar i PAN än under 2017. Det totala antalet ärenden hos PAN var dock större under 2017.

PAN hanterar inte bara ärenden gällande avskedanden och uppsägningar – nämnden hanterar också ärenden som rör disciplinära påföljder vid tjänsteförseelser samt överklagade ärenden som rör polisstuderande.

Vad gäller ärenden som rör disciplinära påföljder vid tjänsteförseelser så prövande PAN sammanlagt 33 ärenden under 2018. Av dessa 33 ärenden så handlade 5 av dem om civilanställda och resterande 28 om poliser.

Vad gäller överklagade ärenden som rör polisstuderande så prövade PAN 4 ärenden under 2018. Dessa 4 prövningar ledde till att 2 studenter fick disciplinära påföljder och de andra 2 tvingades avsluta sin utbildning.

Lotta Gustavsson kommenterar:

– När det gäller polisstuderande är det polisens HR-avdelning som fattar beslut om skiljande, avstängning eller disciplinpåföljd. Det är först när den person som berörs överklagar beslutet som det kommer till PAN.

Önskar ni rådgivning kring arbetsrätt och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.