Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Spårbyte – från asyl till arbete

Ett spårbyte innebär att en person som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl i Sverige fortfarande kan ha möjlighet till att ansöka om arbetstillstånd.
Personen ”byter” alltså uppehållstillstånd mot arbetstillstånd och får man ett arbetstillstånd så har man fortfarande möjligheten att få stanna i Sverige.

Migrationsverket är mycket noggranna. För att kunna få ett arbetstillstånd så är det därför väldigt viktigt att personen uppfyller följande villkor:

  • Personen måste ha ett giltigt pass eller annan giltig id-handling (körkort, id-kort eller motsvarande).
  • Personen måste haft en anställning sedan minst 4 månader och denna anställning måste sträcka sig minst 1 år från det att personen ansöker om arbetstillståndet.
  • Personen måste kunna försörja sig på anställningen vilket enligt praxis innebär att lönen måste vara minst 13.000kr före skatt.
  • Försäkringsskydd och anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som anges i kollektivavtal eller praxis för yrket eller branschen.
  • Rekryteringen till anställningen måste ha skett enligt Sveriges åtaganden inom EU.
  • Ansökan om arbetstillståndet måste ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter att beslutet om avslag på uppehållstillståndet vunnit laga kraft.

För att ha så goda chanser som möjligt att få igenom ett spårbyte så är det viktigt att personen börjar söka jobb så fort som möjligt efter att personen kommit till Sverige. Chanserna till att kunna göra ett spårbyte ökar ju snabbare personen får ett jobb. Detta gäller även om personen får bidrag och med hjälp av det kan försörja sig eftersom själva jobbet (anställningen) är villkoret för att få arbetstillståndet.

En jurist kan hjälpa till med spårbytet. Det en jurist kan göra är att först och främst hjälpa till med att tittare närmare på om personen uppfyller villkoren för spårbytet. Juristen kan också hjälpa till med ansökan till Migrationsverket och med att se över om arbetsgivaren uppfyller villkoren rätt lön, rätt försäkringsskydd och rätt anställningsvillkor i övrigt.

Eftersom Migrationsverket som sagt är mycket noggranna så är det väldigt viktigt att alla dessa villkor är helt uppfyllda. Migrationsverket kan ge avslag på arbetstillståndet om personen till exempel tjänar 12 999kr trots att alla andra villkor är uppfyllda.

Om du vill ha hjälp att titta närmare på dina chanser till att kunna göra ett spårbyte så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.