Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Göteborgs tingsrätt ansåg att en gåva var att betrakta som ett testamente

78-år gammal valde mannen att skriva över sin del av den gemensamma fastigheten på sin hustru samt göra den till hennes enskilda egendom. Mannen hade dock tre barn från en tidigare relation som motsatte sig detta då de ansåg att han försökte snuva dem på deras arv och det ansåg även Göteborgs tingsrätt.

2007 upprättades ett gåvobrev genom vilket mannens del i den med hustrun gemensamt ägda fastigheten överläts till hustrun. I samband med detta så upprättades även ett äktenskapsförord. Dessa båda dokument gjorde dels så att fastigheten enbart ägdes av hustrun samt gjorde fastigheten till hustruns enskilda egendom.

Då mannen avled åtta år senare så efterlämnade han inte bara hustrun och deras gemensamma barn utan även tre barn från ett tidigare äktenskap. Dessa tre barn ansåg att de i och med gåvobrev och äktenskapsförord snuvats på sina arv och stämde därför hustrun i Göteborgs tingsrätt.

Särkullbarnen krävde i och med denna stämning att den del av fastigheten som motsvarade deras laglotter skulle återföras till faderns dödsbo. Detta motiverade de med att faderns tanke med gåvan var att göra dem arvlösa vilket är oförenligt med lagen. De ansåg därför att gåvan var att betrakta som ett testamente och det gjorde även Göteborgs tingsrätt.

Göteborgs tingsrätt menade att mannens syfte med gåvan var att testamentera sin del i fastigheten till sin fru samt att de på grund av detta fanns skäl för jämkning. De motiverade detta med att mannen ”vid tidpunkten för gåvan var 78 år gammal, en relativt hög ålder med beaktande av förväntad livslängd i Sverige” samt att han fortfarande hade ett solidariskt ansvar för lånen knutna till fastigheten samtidigt som han kunde behålla ”nyttan av egendomen”. Göteborgs tingsrätt ansåg därför att gåvan inte inneburit någon uppoffring för mannen och gav särkullsbarnen rätt.

Önskar ni rådgivning kring eller konkret juridisk hjälp med ett ärende som rör arvsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.