Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bostadsrättsförening förlorar stämning mot kvinna rörande ansvar för vattenskada

Kvinnan bytte ut toalettstol, blandare och tvättställ i sin lägenhet. I samband med detta så uppstod en vattenskada. Bostadsrättsföreningen stämde kvinnan men kvinnan vann då det inte ordentligt gick att styrka att hon orsakat vattenskadan.

Hösten 2013 anlitade kvinnan en rörmokare för att utföra arbetet. Toalettstolen, blandaren och tvättstället skulle bytas ut. Sådana åtgärder kräver att vattnet stängs av. Då kvinnan inte var hemma när rörmokaren skulle påbörja arbetet så hade hon bett sin far att släppa in denne.

När rörmokaren anlände så stängde fadern flera ventiler för att stänga av vattnet till lägenheten och i samband med detta så började det läcka in vatten i en av bostadsrättsföreningen lokaler där en tandläkarpraktik huserade. Vattenskador drabbade därför både tandläkarpraktiken och bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen valde i det läget att stämma kvinnan. De menade att kvinnan var ersättningsskyldig för de uppkomna skadorna då hon inte haft tillstånd att stänga av vattnet och då faderns åtgärd hade orsakat skadorna. Tingsrätten höll dock inte med om detta.

Enligt Tingsrätten så var det inte klarlagt att kvinnan bett sin far stänga av vattnet och då detta inte gick att styrka så gick det heller inte att styrka ett samband mellan den uppkomna vattenskadan och kvinnans underlåtenhet att inhämta tillstånd från föreningen. Med detta som bakgrund så ansåg Tingsrätten att något ansvar på grund av eget vållande inte kunde bli aktuellt.

Tingsrätten tog även ställning i frågan om så kallat principalansvar, det vill säga om kvinnan kunde hållas ansvarig för sin fars agerande och om detta kunde göra henne ersättningsskyldig. Tingsrättens slutsats här blev att principalansvar inte var applicerbart i detta fall då sådant främst uppkommer vid anställningsförhållanden. Tingsrätten kom därmed fram till att kvinnan inte kunde anses ersättningsskyldig för den uppkomna vattenskadan.

Då bostadsrättsföreningen inte var nöjd med utfallet i tingsrätten så valde de att överklaga till hovrätten som slog fast domen från tingsrätten. Bostadsrättsföreningen ansökte därefter om prövningstillstånd hos Högsta domstolen men fick avslag. Hovrättens dom stod sig därför och kvinnan undkom därför ersättningskraven.

Önskar ni rådgivning kring eller konkret juridisk hjälp med ett ärende som rör bostadsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.