Egenmäktigt förfarande när vice ordförande i bostadsrättsförening körde ”skräp” till soptipp

Två medlemmar i en bostadsrättsförening anmälde den nytillträdde vice ordföranden för egenmäktigt förfarande för vilket hon sedan åtalades. Bakgrunden var att den 27-åriga kvinnan forslat bort ”skräp” från ett förrådsutrymme till en soptipp. Föreningen hade satt upp lappar där de medlemmar som nyttjade förrådsutrymmet anmodades att höra av sig till föreningen och om så inte skedde så skulle förråden tömmas. Då ingen hörde av sig så tömde den 27-åriga kvinnan helt sonika förråden.

Händelsen utspelade sig på en bostadsrättsförening i Malmö. Styrelsen hade beslutat att föreningen var i behov av ett förvaringsutrymme för medlemmarnas barnvagnar. Det utrymme som föreningen ansåg var lämpligt för ändamålet nyttjades dock som förråd av några medlemmar i föreningen och föreningen beslutade att detta skulle tömmas.

Några månader innan den 27-åriga kvinnan slutligen tömde förråden så hade hon satt upp lappar på vilka det framgick att berörda medlemmar skulle ta kontakt med föreningen angående förråden samt att om ingen kontakt togs så skulle förråden tömmas.

Ingen av de berörda medlemmarna hörde dock av sig. Kvinnan antog därför att ingen var intresserad av innehållet i förråden så hon tömde dem. Allt innehåll, bortsett från några tavlor som hon flyttade till ett eget förråd, körde kvinnan iväg till en soptipp.

Två medlemmar, som blivit av med bland annat ridutrustning, DVD-filmer och en båtmotor, ilsknade sedan till över kvinnans agerande och polisanmälde henne för egenmäktigt förfarande. De menade dels att de fått tillstånd av den tidigare styrelsen att nyttja utrymmet som förråd samt att utrymmet var uppmärkt. Enligt den 27-åriga kvinnan så stämde inte detta.

Ärendet hamnade hos Malmö tingsrätt där kvinnan åtalades för egenmäktigt förfarande. Tingsrätten ansåg att ”gärningen till sitt yttre förlopp är att bedöma som egenmäktigt förfarande”. Dock så menade tingsrätten också att kvinnan handlat ”i enlighet med styrelsens uppdrag och i enlighet med gällande regler”. Mot bakgrund av detta så ansåg tingsrätten att kvinnan inte var införstådd i att hennes agerande var att betrakta som ett ”olovligt tillgrepp” varför hon inte heller kunde anses ha haft något uppsåt och följaktligen inte kunde dömas för egenmäktigt förfarande.

De två medlemmarna stod dock på sig och valde att överklaga domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten gick emot tingsrättens dom och menade att kvinnan inte kunde förutsatt att de slängda sakerna var övergivet ”skräp”. Hovrättens syn på saken blev därför att kvinnan handlat med avsikt och att det rört sig om ett olovligt tillgrepp. Vidare så menade hovrätten att kvinnan som styrelseledamot i en bostadsrättsförening är skyldig att ”försäkra sig om att de åtgärder hon vidtar i den rollen sker på ett korrekt sätt” och varken kvinnan själv eller styrelsen kunde styrka att de faktiskt tagit reda på hur de hade rätt att agera i sånt här fall.

Hovrätten dömde kvinnan för egenmäktigt förfarande och hon dömdes att betala 50 dagsböter till ett sammanlagt värde av 7000 kronor.

Önskar ni rådgivning kring eller konkret juridisk hjälp med ett ärende som rör bostadsrättsförening så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.