Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Dyrt att använda färgstarkt språk i överklagande av beslut om trängselskatt

En kvinna ålades att betala trängselskatt men fann det oskäligt. Hon överklagade  beslutet men förlorade i förvaltningsrätten. Som nästa åtgärd så överklagade hon förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. I den senare överklagan så använde hon ett färgstarkt språk bland annat innehållandes könsord. Detta föll inte väl ut hos kammarrätten.

Då kvinnan inte nådde någon framgång med sin överklagan av ett beslut om trängselskatt i förvaltningsrätten så valde hon att överklaga förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm.

I denna överklagan så redogjorde kvinnan för sina åsikter om beslutet om trängselskatt som sådant men även om de som fattat beslutet. Språket som kvinnan använde ska ha varit färgstarkt och innehållit både könsord och svordomar, något som kammarrätten uppfattade som grovt och aggressivt.

I förvaltningsprocesslagen står att läsa att den som ”i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt”  kan anses ha begått en rättegångsförseelse för vilken böter kan utdömas. I samma lag står det dock också att rätten ”självmant” ska pröva frågan vilket Kammarrätten då ansåg att det fanns anledning att göra i detta fall.

Det hela utmynnade i att Kammarrätten dömde kvinnan till 1000 kronor i böter samt nekade kvinnan att få domen från förvaltningsrätten omprövad.

Önskar ni rådgivning kring eller hjälp med att skriva en överklagan som inte leder till böter så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.