Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Ny utredning föreslår att ”vissa mindre misstag” begångna av arbetsgivare inte ska leda till att arbetskraftsinvandrare utvisas

Enligt en utredning som lagts fram för regeringen så ska arbetsgivare kunna begå ”vissa mindre misstag” avseende villkoren för arbetstillstånd utan att arbetskraftsinvandrare ska utvisas. 

Utredningen kom till med anledning av flertalet uppmärksammade fall där arbetsgivares underlåtenhet att till punkt och pricka uppfylla villkoren för arbetstillstånd lett till att arbetskraftsinvandrare tvingats lämna Sverige.

– Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag, sade migrationsminister Helene Fritzon (S) på pressträffen då förslaget lades fram.

Hovrättsrådet och utredaren Bertil Ahnborg menar att det ska finnas möjligheter att korrigera begångna mindre misstag så att misstagen inte drabbar arbetskraftsinvandraren på så vis att denne tvingas lämna Sverige.

Exempel på mindre misstag som tas upp i utredningen är om lönen under en kortare period ej varit förenlig med gällande kollektivavtal eller om arbetskraftsinvandrarens tidigare arbetsgivare begått misstag.

Utöver det nämnda så föreslår även utredningen att Migrationsverket, då de gör sina bedömningar, ska ”undersöka och beakta” ifall en arbetsgivare gjort försök att korrigera eller kompensera för eventuella brister i ett anställningsavtal.

Misstag som bedöms vara medvetna i syfte att missbruka regelverket ska dock fortsättningsvis ej betraktas som mindre misstag.

Om du önskar hjälp med att se över ett ärende som rör arbetstillstånd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.