Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Anställda fakturerade via eget bolag men anses inte ha agerat illojalt

Företaget Top-Tee ansåg att två anställda i deras dotterbolag Kungsängen Golf & Country Club agerat illojalt, stämde de båda och krävde skadestånd på drygt en halv miljon för utebliven vinst. Bakgrunden var att de anställda via sitt egna bolag Sportgräs tagit på sig att utföra ett gräsbyte på Friends Arena och fakturerat för arbetet via sitt egna bolag. De två anställda pekade på att arbetet behövde utföras omgående samt att de, utan resultat, gjort försök att nå chefer på Top-Tee. Top-Tee hade därför inte kunnat åta sig att utföra arbetet. Arbetsdomstolen ansåg därför att de inte förelåg någon konkurrenssituation och därmed att de båda anställda inte agerat illojalt.

Top-Tee fick uppdraget att sköta om gräsmattan på Friends Arena av Sweden Arena Management. Top-Tee tog i samband med detta in två anställda från sitt dotterbolag Kungsängen Golf & Country Club som arbetsledare. Underhållsarbetet påbörjades i mars 2014. Den 27:e maj samma år så kontaktades de båda anställda av Sweden Arena Management som ville att gräsmattan helt skulle bytas ut inför landskampen mellan Sverige och Belgien som gick av stapeln den 1:a juni 2014. De anställda försökte då komma i kontakt med chefer på Top-Tee. Då försöken var fruktlösa så lämnade de båda anställda istället en offert samt utförde arbetet via sitt eget bolag Sportgräs vilket fick Top-Tee att ilskna till.

Top-Tee stämde nu de anställda på drygt en halv miljon kronor då de menade att de anställda agerat illojalt eftersom de var anställda av Top-Tee för att sköta om gräsmattan på Friends Arena. De anställda försvarade dels sitt agerande med att de var anställda av dotterbolaget Kungsängen Golf & Country Club men även med att de oavsett detta gjort försök att få tag i chefer på Top-Tee den 27:e maj då de fick förfrågan av Sweden Arena Management. Arbetet behövde dessutom påbörjas den 28:e maj för att hinna bli klart i tid varför de anställda menade att Top-Tee inte hade kunnat utföra arbetet då de inte gick att få kontakt med den 27:e maj. Tingsrätten menade att det var upp till Top-Tee att påvisa ett anställningsförhållande vilket Top-Tee inte kunnat göra. Tingsrätten gick därför på den anställdas linje. Då ärendet landade i Arbetsdomstolen så gjordes dock delvis en annan bedömning.

Arbetsdomstolen ansåg att de båda visst var anställda av Top-Tee då både offert lämnades och då arbetet utfördes. Arbetsdomstolen ansåg däremot inte att de anställda hade agerat illojalt gentemot Top-Tee. Visst stämde det att Sweden Arena Management hade gett uppdraget till Top-Tee men eftersom arbetet behövde utföras mycket skyndsamt och då de anställda inte kunde få tag på någon chef i tid nog för att Top-Tee skulle kunna lämna en offert, så kunde de inte anses ha agerat illojalt då de inte hade rätt att på eget bevåg åta sig uppdraget för Top-Tees räkning. Det var heller inte möjligt för de anställda att avvakta tills de fick kontakt med någon chef eftersom Top-Tee då inte hade hunnit utföra arbetet i tid. Arbetsdomstolens slutsats blev därför att de anställda inte hade konkurrerat med Top-Tee vare sig när de lämnade offerten eller då de utförde det faktiska arbetet.

Belgien vann matchen med 2-0.

Önskar ni rådgivning eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.