Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

”Traditionella värderingar” gav pappan ensam vårdnad

Pappan fick i hovrätten ensam vårdnad om sin treåriga dotter trots att dottern bott hela sitt liv hos sin mamma. Den huvudsakliga anledningen till utfallet var att pappan ansågs ha mer ”traditionella värderingar” avseende bland annat vaccinering och kost och därmed större möjligheter att ge dottern en trygg och stabil uppväxtmiljö.

De två föräldrarna hamnade i en vårdnadstvist gällande deras treåriga dotter. Tingsrätten ansåg att det bästa för dottern vore om föräldrarna hade gemensam vårdnad. Varken mamman eller pappan höll med om detta varför båda överklagade tingsrättens dom till hovrätten med krav om ensam vårdnad.

Både mamman och pappan ansåg att de samarbetssvårigheter de hade i praktiken skulle omöjliggöra en gemensam vårdnad. Enligt pappan så var mamman inte en lämplig vårdnadshavare då hon haft ”delvis avvikande åsikter från övriga samhället när det gäller vaccinering, sjukvård, medicinering och mathållning”.

Hovrätten höll inte med pappan om att mammans åsikter skulle kunna medföra risker för dottern och hovrätten ansåg därmed inte att mamman skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Däremot så kunde hovrätten konstatera att de samarbetssvårigheter som rådde föräldrarna emellan var såpass allvarliga att en gemensam vårdnad inte hade varit det bästa för dottern.

Hovrätten menade att mamman visst kunde tillgodose dotterns behov när dottern bodde hos henne, men menade samtidigt att en flytt till pappan inte hade varit särskilt problematisk för dottern då de två hade en nära och bra relation. Det var alltså pappans ”traditionella värderingar” avseende bland annat kost och vaccinering som till slut gav pappan ensam vårdnad om dottern. Detta då hovrätten ansåg att dessa ”traditionella värderingar” gav bäst förutsättningar för att säkerställa att dottern får en trygg och stabil uppväxtmiljö.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör vårdnadstvist så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.