Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Överförfriskad man orsakade vattenskada och blev med omedelbar verkan uppsagd som hyresgäst

Mannen hade ”druckit lite för mycket alkohol” och somnade i sin lägenhet med vattenkranen på. Först då fastighetsjouren ringde på dörren så vaknade han men då hade det redan läckt in vatten i lägenheten under. Mannens hyresvärd tog kontakt med hyresnämnden för att försöka få hyresavtalet upphävt, men fick avslag. Hyresvärden överklagade då till Svea hovrätt där han fick rätt. Den överförfriskade mannens hyresavtal upphörde och han fick med omedelbar verkan flytta därifrån.

I 25 år bodde mannen i lägenheten i Täby. En dag i mars 2017 så hade mannen ”druckit lite för mycket alkohol” och somnade med vattenkranen i köket påslagen. Det hela uppdagades då det läckte in vatten genom taket i lägenheten under mannens. Fastighetsjouren tillkallades, åkte till lägenheten och väckte mannen då de ringde på dörren. Väl inne i lägenheten så kunde de konstatera att mannens underlåtenhet att stänga av kranen hade orsakat en kraftig vattenskada.

Hyresvärden var föga road av det inträffade och tog kontakt med hyresnämnden med förhoppningen att han skulle kunna få mannens hyresavtal uppsagt och att mannen skulle tvingas flytta därifrån. Hyresnämnden gav dock hyresvärden avslag då de ansåg att det var oskäligt att mannen skulle tvingas flytta trots vattenskadan och trots att han i övrigt vanvårdat lägenheten under en längre tid. Detta motiverades med att mannen hade bott i lägenheten länge utan någon tidigare historia av misskötsel. Mannen hade dessutom en fast inkomst och boendestöd från socialtjänsten och ansågs därför ha möjlighet att kunna betala för de skador som uppstått.

Utfallet i hyresnämnden var inte till hyresvärdens belåtenhet varför han valde att överklaga till Svea hovrätt som gjorde en helt annan bedömning. Svea hovrätt menade att risken för att en liknande situation uppstår igen var överhängande och de ändrade därför beslutet från hyresnämnden. Hyresvärden fick alltså rätt vilket innebar att hyresavtalet upphörde och att mannen fick lämna lägenheten med omedelbar verkan.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör hyresrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.