Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Köpare får rätt till prisavdrag efter husköp på grund av för höga driftskostnader

Enligt säljaren så skulle det kosta cirka 32 000 kronor att hålla fastigheten med el och uppvärmning. Det visade sig dock kosta cirka 7000 kronor mer vilket resulterade i att köparna får rätt till prisavdrag.

Fastigheten i Eslöv kostade köparna 3,3 miljoner kronor. Efter köpet så upptäckte de fel på fastigheten. Ett av dessa fel utgjordes av en el- och vedkostnad som översteg den kostnad som säljaren uppgivit. De andra felen som upptäcktes bestod bland annat av en vattenledning som frös vilket orsakade en vattenskada samt avsaknad av bygglov för en ombyggnation av ett uterum.

Köparna framställde därför krav om prisavdrag på cirka 380 000 kronor. Säljaren ansåg inte att detta var rimligt och ärendet hamnade därför i tingsrätten som gick på köparnas linje. Köparna fick inte bara rätt till prisavdraget, de fick även rätt till att få sina rättegångskostnader ersatta.

Säljaren överklagade tingsrättens dom till hovrätten som hade en lite annan syn på ärendet. Enligt hovrätten så hade köparna rätt till prisavdraget då kostnaden för el och uppvärmning visat sig överstiga den kostnad som uppgivits av säljaren. Hovrätten höll dock inte med tingsrätten om att detta minskat fastighetens marknadsvärde med 150 000 kronor utan menade att 70 000 kronor var ett rimligare belopp. Utfallet i Hovrätten blev därför att säljaren skulle ersättas med cirka 200 000 kronor. Hovrätten var dock oenig.

Angående avsaknaden av bygglov så ansåg lagmannen att köparna inte kunnat påvisa att det varit nödvändigt i detta fall varför något prisavdrag rörande den delen inte blev aktuellt.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör fastighetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.