Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Skadestånd höjs av hovrätten – en man fällde olovligen träd på mark tillhörande Kävlinge kommun

Mannen fällde fyra träd på mark tillhörande Kävlinge kommun, mark som gränsade till hans fastighet. Han hade inte fått något tillstånd att så göra varför han gjorde sig skyldig till åverkan. Mannen dömdes till 1800 kronor i böter samt till att ersätta kommunen för virkets värde vilket uppskattades till 800 kronor.

Kävlinge kommun ansåg att det skadestånd mannen tilldömdes var alldeles för lågt. De överklagade därför domen till hovrätten där de yrkade på 150 000 kronor i skadestånd vilket kommunen menade var vad det kostade att köpa och plantera nya likvärdiga träd.

Hovrätten fann det dock problematiskt att utdöma ett så högt belopp då det inte gick att fastslå vad för träd mannen hade fällt. På grund av det så kunde inte skadeståndet beräknas utifrån ett återanskaffningsvärde.

Hovrätten valde därför istället att utdöma skadestånd utifrån ett avgörande i Högsta domstolen – nämligen NJA 2015 s.199. Enligt detta så får utgångspunkten vid beräkningen av skadeståndet vara ett minskat försäljningsvärde av den berörda fastigheten. Detta resulterade i ett höjt skadestånd, men kommunen fick nöja sig med 30 800 kronor.

Skulle Kävlinge kommun däremot ordentligt ha dokumenterat vad för träd som växte på deras mark eller i vart fall dokumenterat hur de fällda träden såg ut och ansträngt sig för att hitta mer liknande träd så skulle skadeståndets storlek kunna ha blivit betydligt högre.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör skadeståndsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.