Ny lag inför ett entreprenörsansvar – byggarbetare ska kunna vända sig direkt till huvudentreprenören med lönefordringar

Regeringen lägger fram ett nytt lagförslag som ska göra det möjligt för arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen att vända sig direkt till entreprenören om de inte har fått ut sin lön. Syftet med lagen är att på ett bättre sätt kunna komma åt oseriösa aktörer. 

Regeringens beslut att införa ett entreprenörsansvar inom bygg- och anläggningsbranschen när det gäller lönefordringar motiveras på följande vis:

– Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Anledningen till att regeringen lagt fram förslaget är att det i dessa branscher råder ett utbrett fusk. Regeringen påstår dessutom att det i vissa fall rör sig om en rent kriminell verksamhet vilket vållar huvudbry för både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och anläggningsbranschen.

Förslaget går i korta drag ut på att om en arbetstagare i någon av dessa branscher inte får ut sin lön så ska denne kunna rikta sina anspråk direkt mot entreprenören, alltså den som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Skulle entreprenören inte vara arbetstagaren behjälplig så ska ansvaret för lönefordringen i andra hand ligga hos huvudentreprenören.

Tanken med det hela är att entreprenörsansvaret ska ha en preventiv verkan och att oseriösa aktörers incitament för att fuska, i och med förslaget, ska minska.

Regeringen vill dessutom att det ska ske noggrannare kontroller av de underentreprenörer som utför arbeten på byggarbetsplatserna för att på så vis ytterligare försvåra för oseriösa aktörer.

Då entreprenörsansvaret uppstår för en entreprenör så vill regeringen göra det möjligt för denne att i efterhand kräva den oseriösa aktören på återbetalning.

Lagförslaget ger också arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna rätt till information angående vilka aktörer som ingår i entreprenadkedjan. En underlåtenhet att på ett korrekt sätt dela denna information ska kunna vara skadeståndsgrundande.

Lagförslaget ger även arbetsmarknadens parter möjligheten att fortsättningsvis, på egen hand, reglera entreprenörsansvaret i kollektivavtal. Om så sker så ska denna reglering gå före lagen.

Regeringen föreslår även att entreprenörsansvaret ska gälla alla arbetstagare oavsett om de är inhemska eller utstationerade.

Den 1 augusti i år är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör lönefordran så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.